Skip to content

❄️ WINTER SALE! ❄️- Up to 60% discount + free shipping

400+ ⭐⭐⭐⭐⭐ reviews

  Shipping Policy

  NOTE: Due to high demand, we have longer shipping time than usual. We are working very hard to catch up. Delays may occur, but we are working tireless to ensure you receive your products for your fur buddies at home. If any questions at all, feel free to reach out to Paw Family Support team. 

   

  At Paw Family, we understand the importance of timely and reliable shipping when it comes to delivering your pet toys. That's why we have implemented a comprehensive shipping policy to ensure a smooth and efficient delivery process for our valued customers.

  1. Shipping Methods: We always offer free shipping, since we believe in giving absolutely the best deal and support for our customers at the Paw Family.

  2. Processing Time: Once your order is placed, our dedicated team works diligently to process and prepare your items for shipment. Please allow 1-3 business days for order processing before your package is dispatched.

  3. Shipping Time: The shipping time will depend on the shipping method you choose and your location. Standard shipping typically takes 5-10 business days in Europe. If a product is no longer in stock, or we are having a higher than usual traffic, processing & shipping time might be longer.

  4. Order Tracking: To keep you informed about the progress of your shipment, we provide order tracking after your order has been sent. Once your package is dispatched, you will receive a tracking number via email, allowing you to monitor the status and whereabouts of your order.

  5. Shipping Restrictions: While we strive to deliver our products worldwide, there may be certain restrictions and limitations imposed by customs authorities or local regulations. If you have any concerns about shipping to a specific location, please contact our customer support team, and we will be happy to assist you.

  6. Shipping Updates: In the event of any unexpected delays or issues with your shipment, we will promptly notify you via email. Our team will work diligently to resolve any problems and ensure that your order reaches you as soon as possible.

  7. Shipping Partners: We have partnered with reputable shipping carriers to ensure the safe and reliable delivery of your pet toys. Our shipping partners have extensive experience in handling delicate items and are committed to delivering your order in pristine condition.

  At Paw Family, we prioritize customer satisfaction, and our shipping policy is designed to provide a seamless and enjoyable shopping experience. If you have any further questions or concerns regarding our shipping policy, please don't hesitate to contact our customer support team. If you want to cancel or return your order, then please contact us first. We are here to assist you in any way we can and to ensure your satisfaction and most importantly that your pet toys reach you in a timely manner. 

  OBS: På grund av stor efterfrågan har vi längre leveranstid än vanligt. Vi jobbar väldigt hårt för att komma ikapp. Förseningar kan uppstå, men vi arbetar outtröttligt för att säkerställa att du får dina produkter till dina pälskompisar hemma. Om du har några frågor, kontakta gärna Paw Family Support-team.  På Paw Family förstår vi vikten av snabb och pålitlig leverans när det gäller att leverera dina husdjursleksaker. Det är därför vi har implementerat en omfattande fraktpolicy för att säkerställa en smidig och effektiv leveransprocess för våra uppskattade kunder.

  1. Leveransmetoder: Vi erbjuder alltid gratis frakt, eftersom vi tror på att ge absolut bästa affären och support för våra kunder i Paw Family.

  2. Behandlingstid: När din beställning väl är gjord arbetar vårt engagerade team flitigt med att bearbeta och förbereda dina varor för leverans. Vänligen vänta 1-3 arbetsdagar för beställningshantering innan ditt paket skickas.

  3. Leveranstid: Leveranstiden beror på vilken fraktmetod du väljer och din plats. Standardfrakt tar vanligtvis 5-10 arbetsdagar i Europa. Om en produkt inte längre finns i lager, eller om vi har mer trafik än vanligt, kan bearbetnings- och leveranstiden bli längre.

  4. Orderspårning: För att hålla dig informerad om hur din leverans fortskrider tillhandahåller vi orderspårning efter att din beställning har skickats. När ditt paket har skickats kommer du att få ett spårningsnummer via e-post, så att du kan övervaka status och var din beställning befinner sig.

  5. Fraktrestriktioner: Även om vi strävar efter att leverera våra produkter över hela världen, kan det finnas vissa restriktioner och begränsningar som införs av tullmyndigheter eller lokala bestämmelser. Om du har några frågor om leverans till en specifik plats, vänligen kontakta vårt kundsupportteam, så hjälper vi dig gärna.

  6. Leveransuppdateringar: I händelse av oväntade förseningar eller problem med din försändelse kommer vi omedelbart att meddela dig via e-post. Vårt team kommer att arbeta hårt för att lösa eventuella problem och se till att din beställning når dig så snart som möjligt.

  7. Fraktpartners: Vi har samarbetat med välrenommerade fraktbolag för att säkerställa säker och pålitlig leverans av dina husdjursleksaker. Våra fraktpartners har lång erfarenhet av att hantera ömtåliga föremål och är angelägna om att leverera din beställning i perfekt skick.

  På Paw Family prioriterar vi kundnöjdhet, och vår fraktpolicy är utformad för att ge en sömlös och trevlig shoppingupplevelse. Om du har ytterligare frågor eller funderingar angående vår fraktpolicy, tveka inte att kontakta vårt kundsupportteam. Om du vill avbryta eller returnera din beställning, kontakta oss först. Vi är här för att hjälpa dig på alla sätt vi kan och för att säkerställa att du är nöjd och viktigast av allt att dina husdjursleksaker når dig i tid.

   

  FREE SHIPPING ALWAYS

  5 - 10 Business days delivery time

  30 DAY TEST PERIOD

  Try our product for 30 days, If you're not satisfied, we'll give you a complete refund!

  OVER 10,000 HAPPY CUSTOMERS

  Our products have been tested and approved by customers worldwide!

  CUSTOMER SUPPORT MON-FRI

  Any questions? Feel free to contact us, we're here to help!